Bewoonbaar Hengelo

Petitie Gesloten

Laatste ontwikkelingen

DENK EN PRAAT MEE OVER

WOONWENSEN / BOUWLOCATIES

Bouwen voor inwoners van Hengelo, jongeren en ouderen, mogelijkheden zelfbouw CPO, knarrenhofjes en herinrichting boeren erven.

BEHOUD NATUUR EN LANDSCHAP

BEHOUD NATUUR EN LANDSCHAP

LEEFBAARHEID HENGELO

KANSEN LOKALE ONDERNEMERS

KANSEN LOKALE ONDERNEMERS

HOEVEEL STIKSTOF KOST DROGE VOETEN?

Het gebied rondom het landgoed is een laag en nat stuk land. Om dit geschikt te maken voor woningbouw moet een gebied van 2 hectare circa een meter opgehoogd worden. Dat betekent een colonne van duizenden stikstof spuwende vrachtwagens die gedurende een lange periode de lucht volproppen met fijn- en stikstof.
Of men weet of de uitstoot en de hoeveelheid stikstof berekend is en in kaart is gebracht is hoogst twijfelachtig. Wat men wel zeker weet? Dat het karakter van het landschap voorgoed de vernieling in wordt geholpen!

BURGERS EN LOKALE ONDERNEMERS BUITENSPEL

Voorstellen voor alternatieve bouwlocaties worden weggewuifd. Inspraak, kritische vragen en overleg worden terzijde geschoven. Inventarisatie naar de woonwensen van jong en oud worden genegeerd. Onderzoek wijst uit dat de vraagdruk voor woningen in Bronckhorst het laagste is van de Achterhoek. Desondanks kiest de gemeente voor een grootschalig bouwproject. Dus géén betaalbare woningen op inbreidingslocaties in het centrum. Maar in plaats daarvan dure en onbetaalbare woningen voor pensionados uit het westen. Ver van het centrum van het dorp, in de kostbare natuur! De gemeente is blind en doof geworden voor iedere vorm van inspraak. Wethouders en ambtenaren missen empathie, logica en realiteitszin. Verpesten van de natuur kan maar één keer.

ALTERNATIEVE IDEEËN EN LOCATIES

Huizenbouw? Jazeker! Er zijn een tal van alternatieven en geschikte en betere uitbreidingslocaties nabij het centrum van Hengelo voor voldoende woningen voor jong en oud. Betaalbaar en toegankelijk.

  • Terrein Welkoop
  • Huidige zonnepark. Verouderde technologie. Geschikte locatie voor uitbreiding van de al
    bestaande nieuwbouwwijk De Kwekerij.
  • Ruurloseweg, ter hoogte van buurtsuper van de Mondt
  • GBB: GÉÉN BURGER BEMOEIENIS
  • Géén nieuwe partij, géén vooruitstrevende politieke beweging maar een clubje arrogante bestuurders die de belangen behartigt voor zich alsmaar verrijkende en machtige bouwreuzen!

Bijzondere flora en fauna: FOETSI!